شرایط و جریمه استرداد بلیت پروازهای داخلی در سیستم رزرواسیون و فروش (نیرا)

 

شرایط استرداد و درصد جریمه

FARE CLASSES

(Economy) 

 از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از

پرواز به بعد

تا قبل از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از

پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر دو روز قبل از

پرواز

تا قبل از ساعت 12 ظهر سه روز قبل

از پرواز

   
Y 60 50 30 20
W 60 50 30 20
V 60 50 30 20
U 60 50 30 20
S 60 50 30 20
         
R 70 50 30 20
Q 70 50 30 20
N 70 50 30 20
M 70 50 30 20
L 70 50 30 20
         
K 90 50 30 20
H 100 50 30 20
E 100 50 30 20
B 100 50 30 20
O 100 50 30 20

 

 

 

می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

شرایط و جریمه استرداد بلیت پروازهای داخلی خریداری شده از نمایندگی فروش هواپیمایی ایران ایرتور

بدینوسیله مقررات ابطال جا و جریمه استرداد بلیت های خریداری شده از نمایندگی فروش هواپیمائی ایران ایرتور به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری ارسال میگردد.

 

شرایط استرداد و درصد جریمه

FARE CLASSES

(Economy) 

از 120دقیقه قبل از زمان پرواز به بعد

(NOSHOW)

از ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز تا 120 دقیقه قبل از پرواز تا قبل از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت 12 ظهر دو روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت 12 ظهر سه روز قبل از پرواز
     
G 100 100 70 40 30

رزرو جا و صدور بلیت رایگان و تخفیف دار

احتراماً، با توجه به بهره برداری از نرخ های جدید در سیستم رزرواسیون و فروش از تاریخ 96/11/15، ضروری است همکاران محترم جهت صدور بلیت های رایگان و تخفیف دار از کلاس نرخی R استفاده نمایند.

بدیهی است با توجه به حذف کلاس نرخی T از سیستم رزرواسیون و فروش، صدور اینگونه بلیت ها فقط در کلاس R مجاز می باشد.

یادآوری می شود شرایط صدور بلیت های تخفیف دار و رایگان تغییر نکرده و اخذ کلیه ی تعرفه ها (Tax) ها در خصوص بلیت های TD الزامی است.

صدور بلیت لیست انتظار در فرودگاه ها در مسیر های داخلی بر مبنای کلاس نرخی s

احتراماً، با توجه به اعمال نرخ های جدید در سیستم رزرواسیون و فروش ، ضروری است همکاران محترم دفاتر فروش مستقر در فرودگاه ها و همکاران محترم مستقر در ایستگاهها از تاریخ 96/11/15 جهت رزرو و صدور بلیت لیست انتظار  در مسیرهای داخلی برای کلیه مسافرین اعم  از (ADULT – CHILD – INFANT) از نرخ کلاس S و کلاس های بالاتر (U , V , W , Y) موجود در سیستم رزرواسیون و فروش استفاده نمایند.

همچنین ضروری است همکاران محترم جهت صدور بلیت برای مسافران INF که والدین آنها دارای بلیت چارتر ایران ایرتور می باشند از کلاس نرخی U استفاده نمایند.

ایجاد کلاس های جدید و تغییر نرخ مسیرهای داخلی از تاریخ 96/11/15

احتراماً، به اطلاع می رساند از تاریخ 1396/11/15 کلاسهای نرخی جدید در سیستم رزرواسیون و فروش قابل بهره برداری می باشد.لذا با توجه به تغییر نرخ مسیرهای داخلی در کلیه کلاس ها ضروری است ، همکاران محترم با استفاده از دستورات مربوطه نسبت به استخراج نرخ مورد نظر از ترمینال فروش سیستم نیرا اقدام فرمایند.

همچنین نرخ های جدید در کلیه کلاس های پروازی از طریق ایمیل برای همکاران محترم ارسال گردیده است.

دستورالعمل استخراج نرخ از ترمینال نیرا:

  • FSPTHRMHD جهت رویت نرخ کلیه کلاس های یک مسیر
  • FSU5 ( به عنوان مثال شماره کلاس نرخی مورد نظر 5 می باشد) جهت رویت نرخ به تفکیک تکس ها و نرخ پایه

 می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

محاسبه نرخ بلیت CHD بر مبنای 75% از نرخ بلیت ADL

احتراماً ، به اطلاع می رساند از تاریخ 10/11/96 محاسبه نرخ بلیت CHD بر مبنای 75% از نرخ بلیت بزرگسال انجام خواهد شد. همکاران محترم می توانند از تاریخ فوق الذکر با استفاده از دستورالعمل صدور بلیت CHD از نرخ های جدید در سیستم رزرواسیون و فروش بلیت مطلع گردند.

 

می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

ضرورت ثبت شماره تماس مسافران در PNR

با توجه به لزوم دسترسی و اطلاع رسانی به مسافران در شرایط خاص، ضروری است شماره تماس تمامی مسافران در PNR با کد دستوری: CPT ثبت گردد. هم چنین در صورت صدور بلیت کاغذی، ثبت شماره تماس مسافر در RMK الزامی است.

 

بدیهی است عواقب عدم امکان تماس با مسافرینی که شماره تماس آن ها در PNR ثبت نگردیده، با همکار صادر کننده بلیت خواهد بود.

تغییر رویه فروش پروازهای سیستمی شرکت هواپیمائی ایران ایرتور

 

 با توجه به تغییر سیاست های بازرگانی شرکت هواپیمائی ایران ایرتور در حوزه فروش بلیت سیستمی، مقتضی است دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت هوائی طرف قرارداد نسبت به تسویه حساب و بازپس گیری ضمانت نامه های بانکی خود اقدام فرمایند.

 

    لذا ترتیبی اتخاذ فرمائید تا درخواست عودت ضمانت نامه در سربرگ و با امضاء صاحب یا صاحبان امضاء و ممهور به مهر شرکت /دفتر به انضمام تصویر ضمانت نامه مربوطه به آدرس پست الکترونیکی sign@iat.aero (خانم فولادچی) ارسال گردد.

 

    بدیهی است عودت ضمانت نامه ها پس از تسویه حساب و تأئید اداره حسابداری انجام می پذیرد.

 

    همچنین به اطلاع می رساند دفاتر و شرکت های خدمات مسافرت هوائی جهت استفاده از فروش سیستمی با شرایط جدید می توانند مدارک خود را به شرح ذیل به آدرس پست الکترونیکی sign@iat.aero ارسال نمایند.

  • درخواست دریافت ساین جهت فروش سیستمی در سربرگ ممهور به مهر شرکت.
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل.
  • تصویر کارت ملی مدیر فنی بند الف.
  • تصویر مجوز معتبر بند الف از سازمان هواپیمائی کشوری.
  • تکمیل فرم درخواست فروش بلیت سیستمی (فرم پیوست).

 

می توانید تصویر بخشنامه را از اینجا دانلود و یا مشاهده نمایید.

شما می توانید جهت اطلاع بیشتر با واحد امور آژانس ها تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 89317704-021                       ایمیل: sign@iat.aero