بار صدمه دیده یا گمشده

 بارهای گم شده ، صدمه دیده و یا با تأخیر دریافت شده

 

تمامی سعی و تلاش هواپیمایی ایران ایرتور این بوده که بار همراه مسافر به صورت سالم و کامل در مقصد تحویل مسافر گردد . به هر حال گاهی به ندرت پیش می آید که بار همراه مسافر صدمه دیده و یا مفقود گردد که در این زمینه توضیحات ذیل ارائه می گردد:

 

  • اگر شما بار خود را در مقصد دریافت نکرده اید ، باید با واحد اشیاء گم شده و پیدا شده، در مقصد تماس حاصل فرمائید . اطلاعات و مشخصات بار شما در سیستم ثبت شده و یک شماره پرونده یا ارجاع به شما داده خواهد شد .

 

  • اگر پس از گذشت 5 روز از اعلام مفقودی ، بار مسافر پیدا نگردید، گزارش مربوطه در مورد بارهای گم شده و صدمه دیده تکمیل و برای پرداخت خسارت اقدام خواهد شد .

 

 

شما می توانید جهت اطلاع بیشتر با واحد خسارت بار و جامه دان تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 89317452-021