کودکان بدون همراه

کودکان بدون همراه شما، امانت های ارزشمند ما در طول سفر هستند.

 

کودکان بین 5 تا 12 سال علاوه بر مسافرت هوایی با والدین خود ، می توانند به تنهایی و با در نظر گرفتن شرایط خاص مسافرت کنند . (( کودکان بین 2 تا 5 سال حتما بایستی تحت نظر یک فرد بزرگسال باشند .))

 

                رویه مسافرت کودکان بدون همراه به شرح ذیل است :

  • اطمینان حاصل کنید کودکی که قرار است بدون همراه مسافرت کند 2 ساعت قبل از حرکت هواپیما در فرودگاه حاضر باشد . اولویت پذیرش مسافر در کانتر با کودک بدون همراه است .
  • در هنگام پذیرش مسافر افراد مسئول در کانتر فرم مربوطه را به والدین کودک داده تا امضاء نموده و شرایط لازم را مطالعه نمایند .
  • در زمان پذیرش مسافر رویه های رسمی اجرا شده و کودک بدون همراه توسط کارمند مربوطه تا هواپیما اسکورت و همراهی می شود . به والدین گفته می شود تا قبل از تیک آف هواپیما فرودگاه را ترک ننمایند .
  • کودک بدون همراه باید در نزدیک ترین صندلی ممکن به سرمهماندار بنشیند .
  • در ایستگاه مقصد ، کودک بدون همراه توسط سرمهماندار به کارمند مربوطه تحویل می گردد . بعد از انجام مراحل گمرکی (در پروازهای خارجی) و تحویل بار، کودک به فرد مشخص شده در فرم مخصوص تحویل می گردد و فرم توسط وی امضاء می گردد .
  • لازم به ذکر است در پروازهای خارجی کودک باید پاسپورت جداگانه خود را به همراه داشته باشد .